Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.01.2024/Pykälä 5


 

Irtisanoutuminen / Täyttölupapyyntö / Rekrytoinnin keskeyttäminen

 

Teknltk 13.12.2023 § 83 

 


------------- on 24.11.2023 lähettämällään sähköpostilla irtisanoutunut tehtävästään 31.1.2024 alkaen.

KVTES luku VIII 5§ 2 mom. mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa tai työntekijän irtisanoessa työsuhteensa irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta keskeytyksettä. Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa.

Talousarvion 2023 ohjeen mukaan avoimeksi tulevien vakinaisten ja yli kaksitoista kuukautta kestävien määräaikaisten virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää palkkatuella palkattuja lukuun ottamatta kunnanhallituksen täyttöluvan. 


 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää
- merkitä -------------- irtisanoutumisen tiedokseen;
- pyytää kunnanhallituksen lupaa saada täyttää avoimeksi tuleva kiinteistönhoitajan tehtävä toistaiseksi voimassaolevana
- hyväksyä oheismateriaalina olevan hakuilmoituksen julkaistavaksi täyttöluvan saannin jälkeen

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Khall 18.12.2023 § 329 

 

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kiinteistönhoitajan tehtävä toistaiseksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Teknltk 30.01.2024 § 5  

388/01.01.01.01/2023 


Määräaikaan 16.1.2024 klo 15.00 tuli Kuntarekryn kautta 13 hakemusta. Rekrytointiohjeen mukaisesti haastatteluryhmä, johon kuuluvat teknisen lautakunnan puheenjohtaja, tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö suorittivat hakemusten arvioinnin.

 

Haastatteluryhmän mielestä on syytä odottaa Jokikartanon korvaavan Ikäihmisten palveluasuntojen hankkeen edistymistä niin pitkälle, että sen vaikutukset kiinteistönhoitajan tehtäviin selkiintyvät.

Tässä vaiheessa haastatteluryhmä esittää, että hakuprosessi keskeytetään ja se avataan uudelleen kun tilanne on selkiintynyt. Toistaiseksi Jokikartanon kiinteistönhoitoa hoidetaan tilapäismenettelyin ja määräaikaisella työntekijällä.

 

Hakemukset ja hakijayhteenveto toimitetaan lautakunnan jäsenille sähköpostilla.

 

Ehdotus:
 

Tekninen lautakunta päättää keskeyttää hakuprosessin.

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua

 

Tiedoksi Hakijat kuntarekryn kautta

 Kunnanjohtaja

 Kiinteistöpäällikkö