Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.01.2024/Pykälä 4 

Pysäköintikiellon asettaminen Vainiontielle / Oikaisuvaatimus

 

Teknltk 13.12.2023 § 84 

 


Vainiontiellä rivitalon edessä pysäköitynä olevat autot aiheuttavat jatkuvasti ongelmia talvihoidolle joko siten, että auraus niiden kohdalta jää tekemättä, tai autojen lähdettyä niiden taakse jäävän aurausvallin vuoksi.

Katu on kapea, eikä raskaalla kalustolla tahdo mahtua autojen ohi vastapuolella olevien postilaatikoiden takia.
Myös muulla raskaammalla liikenteellä on ongelmia mahtua autojen ja postilatikoiden välistä.

 

Kuva, joka sisältää kohteen lumi, ajoneuvo, kuvakaappaus, auto

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Liitteenä on ehdotus pysäköintikieltomerkkien vaikutusalueeksi.

 

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautaukunta päättää asettaa Vainiontielle pysäköintikiellon karttaliitteen osoittamalle jaksolle.

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Teknltk 30.01.2024 § 4  

387/10.03.01.01.01/2023 

 

Teknisen lautakunnan päätökseen pysäköintikiellon asettamisesta on muutoksenhakumääräajan sisällä saapunut liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

 

Alla oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut päätöksen kumoamiseksi ja kunnan vastine kursiivilla.

 

-          ympärivuotinen pysäköintikielto ei ole perusteltavissa talvikunnossapidolla, sillä talvikunnossapitoa varten alueelle voidaan asettaa väliaikaisia  pysäköintikieltoja ja autoihin määräaikaan sidottuja siirtokehoituksia kohtiin, joissa auraus on estynyt pysäköinnin vuoksi

  • vastine: siirtokehotus tai jopa siirto on mahdollista, mutta kunnossapitotöiden toteuttamisen rytmiin liian hidas ratkaisu
  • autojen poistumisen jälkeen tehtävät työt vaativat urakoitsijalta uutta käyntiä kohteessa, jotta paikalle ei jää liikennöintiä haittaavia esteitä

-          alueen muutamaan tiettyyn taloon kohdistettu, vieraspysäköinnin estävä kielto, on yksiselitteisesti syrjivä

  • vastine: kadulle tai katuosuudelle liikennemerkin asettaminen ei ole syrjivää, koska ne asetetaan tarpeen mukaan, olivat ne sallivia tai rajoittavia

-          tien leveys on sama koko asuinalueella eikä päätöksen liitteessä 3 korostetut alueet muodosta poikkeusta

  • vastine: pysäköintikielto ollaan asettamassa tarpeen mukaisesti, eikä tarve tällä hetkellä koske koko asuinaluetta

-          perusteissa mainitut postilaatikot ovat postin määräämällä paikalla, siirtoehdotus laatikoiden siirtämiseksi tieltä talon pysäköintialueelle laitetaan vireille

  • vastine: postilaatikoiden sijainti juuri kyseisessä kohdassa ei ole varsinainen syy pysäköintikiellolle, mutta ne vaikuttavat yhdessä pysäköityjen autojen kanssa raskaan liikenteen läpipääsyyn

 

Ongelma ei ole pelkästään talviaikainen vaan myös hiekoitushiekan kevät ja kes-aikaiset työt pitää pystyä tekemään häiriöttä, vaikkakaan kesällä ongelma ei ole kovin suuri.

 

Kuntaliitolta on kysytty kantaa asiaa ja saatu seuraava vastaus:

 

"Kunnalla on oikeus asettaa pysäköintikielto. Yleisperusteluna kadunpitopäätöksellä kunnalle muodostuva yleiseen käyttöön otetun kadun kunnossapitovelvollisuus, joka on säädetty kunnossapitolaissa. Myös liikenneturvallisuus ja kiinteistöjä palvelevan raskaan kaluston, erityisesti pelastusajoneuvojen liikkumismahdollisuuden turvaaminen ympäri vuoden ovat selkeitä perusteita alueelliselle pysäköintikiellolle."

 

Asukaspysäköinnistä ja vieraspysäköinnistä vastaa taloyhtiö, jolla oltava riittävästi parkkipaikkoja määräysten mukaisesti. Taloyhtiöltä saadun tiedon mukaan tarkoituksena on selvittää parkkipaikkojen lisäämisen mahdollisuus sen oman tontin ja kiinteistön alueella.

 

Kadunvarsipysäköinnin aiheuttama haitta Vainiontiellä on talvihoitourakoitsijan mukaan jo selkeästi vähentynyt, joten pysäköintikieltomerkkien asentamine ei ole tällä hetkellä akuutti asia.

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää
- hylätä oikaisuvaatimuksen selostusosan perusteella;
-että pysäköintikieltomerkkejä ei toistaiseksi asenneta, mutta ne voidaan asentaa esitetyille paikoille ongelmien ilmaantuessa ilman eri päätöstä

 

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

 

Muutoksenhaku: Valitus hallinto-oikeuteen
 

Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä

 Kiinteistöpäällikkö