Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 08.11.2023/Pykälä 78


 

Kiinteistövero vuodelle 2024

 

Khall 30.10.2023 § 262 

 

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin­teis­­ve­ro­pro­sent­tien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudella vuosittain etukäteen samalla, kun se vah­vis­taa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

 

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos ilmoitusta ei ole annettu mää­­ajas­sa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia.

Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2024 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

 

 - yleinen kiinteistöveroprosentti:
* rakennukset 0,93 - 2,00 %

* maapohja 1,30 - 2,00 %

 - vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41 - 1,00 %
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 - 6,00 %
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 - 2,00 %
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 3,10 %

Asuntotarkoitukseen kaavoitetulle rakentamattomalle rakennuspaikalle kunnanvaltuusto voi määrätä erillisen, muita kiinteistöveroprosentteja korkeamman veroprosentin. Korkeampi kiinteistöveroprosentti ei koske loma-asutusta varten kaavoitettavia rakennuspaikkoja. Jos veroprosenttia ei ole määrätty, kiinteistövero asuntotarkoitukseen kaavoitetusta rakentamattomasta rakennuspaikasta maksuunpannaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan.

 

Kiinteistöverotuksessa voimalaitoksina pidetään kaiken laatuisia sähköä tuottavia laitoksia, joiden nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalain (588/2013) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai pykälän 3 kohdassa tarkoitettuun suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta, ja niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria (2.11.2017/723). Muussa tapauksessa voimalaitokseen sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.

Valtuusto on määrännyt vuodelle 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

 

-

yleinen

1,15 %

-

vakituiset asuinrakennukset

0,41 %

-

muut kuin vakituiset asuinrakennukset

1,30 %

-

yleishyödylliset yhteisöt

0,00 %

-

voimalaitokset

3,10 %

-

rakentamaton rakennuspaikka

6,00 %

 

 

Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien vertailua:

 

 

Yleinen

kiint.vero%

2023

Muutos

2022/23

Vakituinen

asuinrak.

2023

Muutos

2022/23

Muu vakit.

asuinrak.

2023

Muutos

2022/23

 

 

 

 

 

 

 

Koko maa

1,11

 0,00

0,50

-0,01

1,21

0,00

Pohjois-Pohjanmaa

1,14

 0,02

0,53

 0,01

1,12

0,00

Pyhäjoki

1,15

 0,00

0,41

-0,09

1,30

0,00

 

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pyhäjoen kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 päätetään seuraaviksi:

 

-  yleinen kiinteistövero:

 

    * rakennukset

1,15 %

    * maapohja

1,30 %

 - vakituiset asuinrakennukset

0,41 %

 - muut kuin vakituiset asuinrakennukset

1,30 %

 - yleishyödylliset yhteisöt

0,00 %

 - voimalaitokset

3,10 %

 - rakentamaton rakennuspaikka

6,00 %

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

 

Valt 08.11.2023 § 78  

359/02.03.02.00/2023 

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________