Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.02.2024/Pykälä 41


 

Lastenhoitajan toimi / Irtisanoutuminen / Täyttölupapyyntö / Täyttölupa

 

Sivltk 25.01.2024 § 9 

 

Lastenhoitaja -------------------- on 8.1.2024 lähettämällään sähköpostiviestillä irtisanoutunut lastenhoitajan tehtävästään 8.1.2024 lukien.

 

KVTES luku VIII 5 § 2 mom. mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa tai työntekijän irtisanoessa työsuhteensa irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuottaa keskeytyksettä. Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa.

 

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 30 § mukaan irtisanoutuminen annetaan tiedoksi valinnan tehneelle.

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan avoimeksi tulevien vakinaisten ja yli kaksitoista (12) kuukautta kestävien määräaikaisten virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää palkkatuella palkattuja lukuun ottamatta kunnanhallituksen täyttöluvan.

 

 

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää:
1) Merkitä --------------------- irtisanoutumisen tiedokseen;
2) Pyytää kunnanhallituksen lupaa saada täyttää lastenhoitajan toimi toistaiseksi.

 

 

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

Khall 05.02.2024 § 41  

33/01.01.01.00/2021 

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää lastenhoitajan toimi toistaiseksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
___________