Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.01.2024/Pykälä 7


 

Teknisen lautakunnan kokousajat ja -kutsut vuonna 2024

 

Teknltk 30.01.2024 § 7  

53/00.02.06/2021 

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön mukaan:

 

"Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen."

Hallintosäännön mukaan:

"Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous)..."

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää, että

1. Lautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2024 puheenjohtajan kutsumana pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina klo 15.00 alkaen. Erityisestä syystä johtuen kokous voidaan pitää muulloinkin puheenjohtajan päättämänä aikana ja se voidaan pitää myös sähköisenä kokouksena;

2. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen ja oheisaineistoineen julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta ja siitä lähetetään tieto sähköpostilla lautakunnan jäsenille, varajäsenille sekä läsnäolo-oikeutetuille;

3. Pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii lupasihteeri ja hänen estyneenä ollessaan esittelijä;

4. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään kahden päivän kuluessa kokouksesta;

5. Tämä päätös on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

 

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________