Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 77


 

Kaavateiden ja yksityisteiden aurausten yksikköhinnat / tarkistus 1.10.2022 / tarkistus 1.12.2023

 

Teknltk 25.01.2022 § 9 

 

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari.

Pyhäjoen kunta maksaa avustuksena yksityisteille talvi- ja kesäkunnossapidosta syntyvät kustannukset teknisen lautakunnan päättämän hinnaston mukaisesti. Kesäkunnossapidon avustus on 50%. Mikäli teknisen lautakunnan päättämät yksityisteiden moottoritehoon perustuvat yksiköhinnat eivät riitä urakoitsijoille, perivät urakoitsijat yli yksikköhintojen menevät kustannukset tiekunnilta. Pelisäännöistä on sovittu vuonna 2012 sekä Pyhäjoen alueen auraajien, että tieisäntien kanssa.

Tekninen lautakunta on tarkistanut edellisen kerran katujen ylläpidon erillisindeksiin (2015=100 pistettä) sidottuja yksityisteiden konetöiden yksikköhintoja 29.01.2019 tekemällään päätöksellä, jotka ovat olleet voimassa 01.01.2019 alkaen. Edellisen hintatarkistuksen jälkeen ovat kustannukset nousseet huomattavasti varsinkin polttoaineen osalta ja on syytä tehdä indeksitarkistus hintoihin.

Katujen ylläpidon erillisindeksi on ollut edellisellä hintojen tarkistukerralla 102,4 pistettä. Viimeisin vuoden 2021 marraskuussa julkaistu pisteluku on ollut 108,5 joten nousua on tullut 6%.

Edellä mainitulla indeksikorotuksella ja arvioitu joulukuussa tapahtunut nousu huomioon otettuna uudet yksityisteiden ylläpidon talvi- ja kesätöiden konetuntihinnat olisivat seuraavat:

Hinnat alv 0%

  Vanha hinta   Uusi hinta 

Moottorin teho            31.12.2021 asti:         01.01.2022 alkaen:

< 75 kW  46,58 € / h  49,76 € / h

>75 kW < 90 kW 50,16 € / h  53,58 € / h

>90 kW < 104 kW 53,73 € / h  57,39 € / h

>104 kW < 120 kW 57,30 € / h  61,21 € / h

> 120 kW  60,86 € / h  65,01 € / h

Lisäksi erikoiskalustolisä poistuisi tarpeettomana. Dieselveronalaisista ajoista korvataan 5 euron päivämaksu. Viimeksi mainituista tulee toimittaa laskun liitteenä kirjanpito ja perustelut.

 

Ehdotus:
 

Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä selostusosassa esitetyt uudet konetuntihinnat noudatettaviksi takautuvasti 1.1.2022 alkaen;
- hyväksyä muutokset erikoiskalustolisän osalta ja dieselveronalaisten ajojen korvaamisesta selostusosan mukaisesti

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Tiedoksi: Kiinteistöpäällikkö

 Lupasihteeri

 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle

 

Teknltk 27.09.2022 § 76 

 

Katujen ylläpidon erillisindeksi on ollut edellisellä hintojen tarkistuskerralla marraskuussa 2021 108,5. Hinnat ovat tulleet voimaan 1.1.2022.

Viimeisimmän syyskuussa julkaistun indeksin (elokuu 2022) pisteluku on 115,4 joten nousua on tullut 6,4%.

Edellä mainitulla indeksikorotuksella uudet yksityisteiden ylläpidon talvi- ja kesätöiden konetuntihinnat olisivat seuraavat:

Hinnat alv 0%.

  Vanha hinta   Uusi hinta 

Moottorin teho            30.9.2022 asti:          01.10.2022 alkaen:

< 75 kW  49,76 € / h  52,94 € / h

>75 kW < 90 kW 53,58 € / h  57,01 € / h

>90 kW < 104 kW 57,39 € / h  61,06 € / h

>104 kW < 120 kW 61,21 € / h  65,13 € / h 

> 120 kW  65,01 € / h   69,17 € / h

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä selostusosassa esitetyt uudet konetuntihinnat noudatettaviksi 1.10.2022 alkaen;

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari oli paikalla asian esittelyn ajan ja poistui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa.
__________Tiedoksi: Kiinteistöpäällikkö

 Lupasihteeri

 

 

 

Teknltk 14.11.2023 § 77  

18/02.05.00.00/2022 


Katujen ylläpidon erillisindeksi on ollut edellisellä hintojen tarkistuskerralla marraskuussa 2022 115,4. Hinnat ovat tulleet voimaan 1.10.2022.

Viimeisimmän syyskuussa julkaistun indeksin (elokuu 2023) pisteluku on 120,3 joten nousua on tullut 4,25%.

Edellä mainitulla indeksikorotuksella uudet yksityisteiden ylläpidon talvi- ja kesätöiden konetuntihinnat olisivat seuraavat:

Hinnat alv 0%.
 

Valmistelijana on toiminut kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari.

 


  Vanha hinta   Uusi hinta 

Moottorin teho            30.11.2023 asti:         01.12.2023 alkaen:

< 75 kW  52,94 € / h  55,19 € / h

>75 kW < 90 kW 57,01 € / h  59,43€ / h

>90 kW < 104 kW 61,06 € / h  63,65 € / h

>104 kW < 120 kW 65,13 € / h  67,89 € / h 

> 120 kW  69,17 € / h   72,10 € / h

 

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä selostusosassa esitetyt uudet konetuntihinnat noudatettaviksi 1.12.2023 alkaen.

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________