Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 76


Liite2 2024 Tekninen 140000 ULK+SIS vert 2022

 

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 / Luonnosversio / ehdotus

 

Teknltk 26.09.2023 § 65 

 

 

Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohjeessa Teknisten palveluiden taloudellinen raami on ulkoisten erien osalta seuraava:

 

           Raami        Budjettiluonnos     Erotus

 Toimintatuotot       +1.276.030     +1.189.921          - 86.109

 Toimintakulut           - 3.606.940      3.619.401          + 12.461

 

Toimintakatteen muutokset (+ heikompi  / - parempi ) vuoden 2023 talousarvioon verrattuna.

 

-          Tekninen hallinto  + 11.400

-          Liikennealueet   + 42.000

-          Kiinteistöt    

  • sivistystoimen kiinteistöt             + 276.000
  • sosiaalitoimen kiinteistöt   - 39.000
  • julkiset rakennukset    - 60.000
  • teollisuus- ja muut rakennukset    + 7.000
  • talonmiespalvelut    - 12.000

-          Rakennus- ja ympäristövalvonta    +12.000

-          Puistot ja muut yleiset alueet     +7.000

-          Lämpölaitos      - 32.000

Tekniset palvelut yhteensä  + 224.470

 

Luvuissa ei ole huomioitu poistojen vaikutuksia, eivätkä sisäiset erät ole vielä mukana budjetissa. Budjettia ja muutoksia esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvioluonnoksen toimitettavaksi jatkovalmisteluun keskushallinnolle.

 

Päätös:
 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________ 

 

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua

Tiedoksi  Talous- ja hallintopäällikkö

 

 

 

 

Teknltk 14.11.2023 § 76  

296/02.02.00/2023 

Talousarvion sisäiset kustannuserät on nyt viety budjettiin sekä tulojen että menojen osalta.

 

 Ulkoinen budjetti on saatu lähes raamiin, tuotot ylittävät jonkin verran, mutta vastaavasti myös kuluissa on pieni ylitys.

 

 

 

 Koko teknisen lautakunnan ulkoinen ja sisäinen budjetti yhteensä.

 Vertailu TP 2022 ja TA2023.

 

 

 

 

 Yksittäisiä kustannuksiin vaikuttavia eriä on Saaren koulun leasingmaksujen kasvu korkokannan muutosten myötä sekä sähkön hinnan lasku. Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten kustannukset ja niiden muutokset kohdistuvat pääosin sisäisten erien vyörytyksellä (sisäiset vuokrat) käyttäjille. Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen vuokrat eivät muutu kustannusten mukaan, vaan niihin sovelletaan indeksimuutoksia.

 

 Liittenä

-        teknisen lautakunnan budjettiraportti, jossa erikseen ulkoinen ja sisäinen budjetti sekä molemmat yhteensä. Raportilla on vertailu vuoteen 2022 ja vuoden 2023 budjettiin.

 Oheismateriaalina

-        kustannuspaikkakohtainen budjettiraportti tilitarkkuudella, vertailu vuoteen 2022 ja vuoden 2023 budjettiin

-        investointiosan luonnosversio

-        talousarvion tekstiosan luonnos

 

 Tekstiosa ja investointiosa toimitetaan ennen kokousta.

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvion budjetin ja oheismateriaalina olevan toimintasuunnitelman sekä esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi;
- hyväksyä omalta osaltaan oheismateriaalina olevan talousarvion investointiosan luonnoksen

 

 

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari ja johtava rakennustarkastaja Osmo Heikkala olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän asian esittelyn ajan. Lautakunnan jäsen Tero Niemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.01.
__________