Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 73


 

Kiinteistönhoitajan tehtävä / irtisanoutuminen ja täyttöluvan hakeminen / valintapäätös

 

Teknltk 26.09.2023 § 68 

 

---------- on 29.8.2023 lähettämällään sähköpostilla irtisanoutunut tehtävästään 30.9.2023 alkaen.

 

KVTES luku VIII 5§ 2 mom. mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa tai työntekijän irtisanoessa työsuhteensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään viisi vuotta. Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa.

 

Vuoden 2023 talousarvion kirjauksen mukaan "avoimeksi tulevien vakinaisten ja yli kaksitoista kuukautta kestävien määräaikaisten virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää palkkatuella palkattuja lukuun ottamatta kunnanhallituksen täyttöluvan".

 

Vuoden 2023 talousarvioon on esitetty seitsemän kiinteistönhoitajan vakanssia, joista tämän irtisanoutumisen jälkeen on täyttämättä kaksi kappaletta.

 

Hakuilmoitus, jota käydään läpi lautakunnan kokouksessa, on syytä julkaista heti kun saadaan kunnanhallituksen täyttölupa. Valintaprosessissa noudatetaan kunnan rekrytointiohjetta. Hakuilmoituksessa tullaan painottamaan normaalien kiinteistönhoidon tehtävien lisäksi erityisesti lämpölaitoksen hoitajan tehtävää.
 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää
- merkitä ----------- irtisanoutumisen tiedokseen;
- pyytää kunnanhallituksen lupaa saada täyttää avoimeksi tuleva kiinteistönhoitajan tehtävä toistaiseksi voimassaolevana;
- käydä keskustelun hakuilmoituksen sisällöstä ja asettaa sen julkaistavaksi täyttöluvan saannin jälkeen

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Khall 02.10.2023 § 228 

 

 

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kiinteistönhoitajan tehtävä toistaiseksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Teknltk 14.11.2023 § 73  

342/01.01.01.01/2023 

 

Lämpölaitos-/kiinteistönhoitajan tehtävä on ollut haettavana kuntarekryssä 3.10.-23.10.2023. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä kahdeksan hakemusta. Hakijoista kahdella oli tarvittava koulutus ja työkokemus. Haastateltavien valinnan ja haastattelun suorittivat tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, teknisen lautakunnan puheenjohtaja sekä lämpölaitosjohtaja.

Oheismateriaalina on hakukuulutus, hakijayhteenveto, muistio haastateltavan valinnasta sekä haastattelumuistio.
Kaikki hakemukset on toimitettu lautakunnan jäsenille sähköpostilla.

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää valita lämpölaitos-/kiinteistönhoitajan tehtävään --------------. Perusteena tehtävässä vaadittu koulutus ja työkokemus sekä haastattelussa esille tulleet seikat.

Valinta on ehdollinen ja vahvistetaan, kun valittu on esittänyt hyväksytyn lääkärintodistuksen. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

 

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________