<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Muut mahdolliset asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Tiedoksi annettavat asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Valtuuston kokouksen 24.4.2024 laillisuustarkkailu]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Vuoden 2025 talousarvion ja 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Nimikemuutos/ ohjaajan toimen muuttaminen ohjaaja-vahtimestarin toimeksi]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Irtisanoutuminen/täyttölupa/Lukion koulusihteerin toimi]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Kunnan edustajat v. 2024 kutsunnoissa]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Valtuutettujen aloitteet / Loislääkkeiden korvaaminen koulu- ja päiväkoti-ikäisille lapsille]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Sopimus tietohallintojohtamisen palveluista]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöille 625-402-10-18 ja 625-405-82-74]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Kunnanjohtajan vuosiloma 2024-2025]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Kiinteistö Oy Hourunkosken toimitusjohtaja / Omistajaohjaus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Kiinteistö Oy Hourunkosken lainajärjestelyt]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Cramo Finland Oy / Varaussopimus / Vuokrasopimus / Vuokrasopimuksen siirto / JJP-Invest Oy kauppakirja]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Kauppakirja määräalasta Kunnanerkkilä 625-403-28-0]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Lomarahan maksuaika v. 2024]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Vuokrasopimus / Matinsaaren korttelissa 308 tontilla 1 oleva palsta]]><![CDATA[Valtuusto 19.06.2024 / Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Valtuusto 19.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajien vaali]]><![CDATA[Valtuusto 19.06.2024 / Asukaskokemustutkimuksen toteuttaminen vuonna 2024 / Tutkimusraportti]]><![CDATA[Valtuusto 19.06.2024 / Pyhäjoen kunnan tilinpäätös vuodelta 2023]]><![CDATA[Valtuusto 19.06.2024 / Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2023 hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen sekä johdon vahvistuskirjeen läpikäynti ja merkitseminen tiedoksi]]><![CDATA[Valtuusto 19.06.2024 / Arviointikertomuksen 2023 laadinta]]><![CDATA[Valtuusto 19.06.2024 / Henkilöstöraportti 2023]]><![CDATA[Valtuusto 19.06.2024 / Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.4.2024]]><![CDATA[Valtuusto 19.06.2024 / Omatoimikirjastolaitteiston hankinta / Investointimääräraha]]><![CDATA[Valtuusto 19.06.2024 / Raahen työllisyysalueen työllisyyslautakunta / Jäsenen ja varajäsenen valinta]]><![CDATA[Valtuusto 19.06.2024 / Kokousaikataulu 8-12/2024; valtuusto ja kunnanhallitus]]>