<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[YVA-kuulutus 10.4.2024 / Rahkakurun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma]]><![CDATA[Yleistiedoksianto 25.3.2024/LAPELY/898/2024 / Haapakosken kalatien tarkkailu, Pyhäjoen Haapakosken kalatien tarkkailuvelvoitteet, Koskienergia Oy]]><![CDATA[Kuulutus 15.3.2024/POPELY/3470/2023 / Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu]]><![CDATA[Julkipano 14.3.2024 / Poikkeaminen kiinteistölle 625-401-12-58]]><![CDATA[Metsäpalstan osto-oikeus ja hakemuksen jättäminen]]><![CDATA[Kokousten pito ja pöytäkirjojen nähtävilläpito vuoden 2024 aikana]]><![CDATA[Pohjois-Pohjanmaan liiton kokousasiakirjat]]><![CDATA[Jokilaaksojen jätelautakunnan kokousasiakirjat]]><![CDATA[Raahen kaupungin kehittämislautakunnan kokousasiakirjat]]><![CDATA[Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kokousasiakirjat]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta; vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä YVA]]><![CDATA[Pyhäjoen kunnan kaavoituskatsaus 2023]]>