Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 29


Liite5 Talousarvion muutokset 2/2023_28.2.2024

 

Vuoden 2023 talousarviomuutosten käsittely

 

Khall 04.12.2023 § 310 

 

Talousarvioon tehtävät mahdolliset muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana (hallintosääntö 6 §).

 

Kunnanhallitukselle esitetään ehdotus vuoden 2023 talousarvioon tehtävistä muutoksista. Ehdotus sisältää käyttötalousosan/ tuloslaskelman, investointiosan sekä rahoituslaskelman. Muutosehdotukset on esitetty tulosaluetasoisina.

 

Talousarvion meno- ja tuloarviot on käyty läpi kaikilla osastoilla. Tarkastelussa on pyritty tarkentamaan toteutuma-arvioita. Varsinaiseen toimintaan näillä tarkennuksilla ei tässä vaiheessa enää ole juuri vaikutuksia. Tulosalueittaiset muutokset ja niiden lyhyet perustelut on esitetty siten, että listauksesta näkyvät varsinaisen talousarvion tulo- ja menomäärärahat, muutokset ja esitys lopullisen talousarvion määrärahoiksi.

 

Vuosikate on muutosten jälkeen 3.898.170 euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu näillä näkymin 2.619.700 euroa eli tulos on 1.529.700 euroa parempi kuin talousarviossa. Edellä mainittu on arvio lokakuun loppuun toteutuneen kehityksen perusteella.

 

Rahoituslaskelman mukaan lainakannan muutos on -1.550.000 euroa. Lyhyen ja pitkäaikaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2023 lopussa 6.950.000 euroa.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2023 talousarvioon liitteenä olevan Talousarviomuutokset 2023 -asiakirjan mukaiset määrärahamuutokset.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

Valt 13.12.2023 § 89 

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________

 

 

Khall 19.02.2024 § 62 

 

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2023 talousarvioon liitteenä olevan Talousarvion muutokset 2/2023 -asiakirjan mukaiset määrärahamuutokset.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

Khall 28.02.2024 § 76 

 

Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen tuli esille, että oheismateriaalina olevassa 19.2.2024 kunnanhallituksen hyväksymässä Talousarvion muutokset 2/2023 -asiakirjan sarakkeessa Muutettu TA 2023 luvuista puuttuivat kaikki sisäiset erät.

 

Liitteenä korjattu Talousarvion muutokset 2/2023 asiakirja (28.2.2024).

 

Korjaukset eivät vaikuta

-          Toimintakatteeseen

-          Vuosikatteeseen

-          Tilikauden tulokseen

-          Tilikauden ylijäämään

 

 Korjaus koskee sisäisiä eriä, joiden tuotot ja kulut ovat yhtä suuret.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2023 talousarvioon liitteenä olevan Talousarvion muutokset 2/2023 -asiakirjan mukaiset määrärahamuutokset.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että talous- ja hallintopäällikkö Helena Widnäs oli paikalla asiantuntijana tämän pykälän esittelyn ajan klo 16.30-16.45 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
__________

 

 

Valt 28.02.2024 § 29  

122/02.02.00/2022 

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________