Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 26


 

Talousarviomuutos vuodelle 2023 / Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän purkaminen

 

Khall 19.02.2024 § 59 

 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot ovat päättäneet purkaa kuntayhtymän hyväksymällä purkusopimuksen.

 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt yhtymän loppuselvityksen ja tilinpäätöksen 2023 sekä hyväksynyt kuntayhtymän purkamisen kokouksessaan 15.12.2023.

 

Loppuselvityskertomuksessa on kuvattu tammi-marraskuun aikana tehdyt toimet toiminnan lopettamiseksi ja omaisuuden realisoimiseksi, jäsenkuntien jako-osuuksien laskentaperusteet sekä jako-osuudet ja kuntayhtymän purkuhetken jälkeiset vastuut.

 

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston lausunnon nro 128 "Hyvinvointialueille siirtyvien omaisuus- ja pääomaerien käsittelystä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa" mukaisesti: kunnista hyvinvointialueelle siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät kirjataan alkusaldojen muutoksina tilinavaukseen päiväyksellä 1.1.2023. Kirjattavia siirtoja ei esitetä vuoden 2023 liiketapahtumina talousarvion toteutumisvertailussa eikä rahoituslaskelmassa.

 

Loppuselvityksen mukaan Pyhäjoen kunnan peruspääomaosuus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä on kirjattujen alkusaldojen muutosten jälkeen 886.899,23 euroa. Kuntayhtymän jaettavista varoista Pyhäjoen kunnan osuus on 248.541,72 euroa.

 

Tilinpäätöksessä Pyhäjoen kunnan peruspääomaosuus tulee arvostaa KPL 5:13 §:n arvostamisperiaatteiden mukaisesti siten, että osuuksista tulee kirjata tilinpäätökseen arvonalennus, kun yhtymähallituksen hyväksymän loppuselvityksen perusteella osuuksien käypä arvo on olennaisesti ja pysyvästi alentunut. Arvonalentuminen merkitään tuloslaskelmassa poistojen ja arvonalentumisten ryhmän erään Arvonalentumiset.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2023 muutettuun talousarvioon 634.357,51 euron alaskirjauksen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän peruspääomaosuuksiin.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Valt 28.02.2024 § 26  

122/02.02.00/2022 

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________