Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 24


Liite1 Valtuuston läsnäololuettelo 28.2.2024

Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Valt 28.02.2024 § 24  

 

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 75 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta lähetettävä kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsu lähetetään sähköpostiviestinä, joka ohjaa asianhallintajärjestelmään.

Hallintosäännön 81 §:n mukaan läsnäolovelvollisuus on kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Esityslista on hallintosäännön 76 §:n mukaan lähetettävä kokouskutsun yhteydessä.

Tämän kokouksen kokousaineisto on julkaistu sähköisessä kokoushallinnassa 22.2.2024. Ilmoitus kokouskutsun julkaisemisesta sähköisessä kokoushallinnassa on lähetetty sähköpostilla valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle torstaina 22.2.2024.

Hallintosäännön 82 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalaki 103 §: Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Päätös:
Suoritettiin nimenhuuto puheenjohtaja Niko Rantasen johdolla. Läsnäolijat on merkitty pöytäkirjan liitteenä olevaan läsnäololuetteloon. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________