Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.02.2024/Pykälä 67


 

Pyhäjoen kunnan liittyminen paikallispäättäjien EU-verkostoon

 

Khall 19.02.2024 § 67  

38/00.04.00/2024 

Pyhäjoen kunta voi halutessaan liittyä koko EU:n kattavaan Paikallispäättäjien EU-verkostoon. Tällä hetkellä Suomesta verkoston jäsenenä on 12 kuntaa, joista kaksi Pohjois-Suomessa ( Kuusamo ja Sotkamo).

 

Verkoston jäseneksi pääsee paikallisesti valittu edustaja, jonka paikallishallinto nimittää, sekä yksi virkamies.

 

Verkoston tehtävänä on:

- viestiä paikallistasolla EU:hun liittyvistä asioista

- välittää paikallinen näkökulma EU:lle

- edistää EU-tuntemusta paikallisella tasolla

 

Jäsenyyden tuomat edut kunnalle:

- edistää kunnan kansainvälisyyttä ja luo kansainvälisiä verkostoja

- lisää EU-tason näkyvyyttä

- liittää kunnan vertaisverkostoihin, jotka keskittyvät oppimiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin, ilmastonmuutokseen ja kansalaisaloitteisiin

- mahdollistaa verkostoitumisen EU-valtuutettujen kanssa, jotka toimivat alue- ja paikallistasolla

- lisää EU-tietämystä ja innostaa nuoria urapolulle EU-virkamiehinä

 

Kunnan valitsema edustaja osallistuu keskusteluihin ja toimintaan, esimerkiksi vastaamalla kyselyihin. Hän osallistuu toimintaa omien resurssiensa mukaisesti.

 

Jäsenyys on kunnalle maksuton.

 

Kunnan elinvoimaisuuden kannalta henkilö, jolla on kiinteä yhteys nuoriin ja joka samalla toimii myös kunnan luottamustehtävässä, katsotaan edistävän parhaiten kunnan etua verkostossa.

 

Oheismateriaali:

https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_fi

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Pyhäjoen kunta liittyy paikallispäättäjien EU-verkostoon ja valitsee Tero Niemen paikallispäättäjänä verkoston jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tapani Tuomisen.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________