Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.02.2024/Pykälä 61 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä kuntayhtymän purkamiseen liittyvän loppuselvityksen hyväksyminen

 

Khall 19.02.2024 § 61  

88/02.06.01.03/2022 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

 

" Yhtymähallitus 15.12.2023 § 109

 

Valmistelija

Laskentapäällikkö Rauni Launonen, kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki

 

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä sitä koskeva irtainomaisuus, henkilöstö ja sopimukset ovat siirtyneet sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) mukaisesti 1.1.2023 alkaen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Kuntayhtymän palvelutuotanto on päättynyt 31.12.2022 ja hyvinvointikuntayhtymä on käynyt tarpeettomaksi.

 

Hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 24 § mukaisesti kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot.

 

Yhtymähallituksen tehtävänä on huolehtia loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat muuta sovi. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Omaisuuden arvostuksen perusteena käytetään käypää arvoa.

 

Jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat päättäneet purkaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hyväksymällä purkusopimuksen ja allekirjoittamalla sen seuraavasti:

 

Pyhäjoen kunnanvaltuusto    20.9.2023 § 59, allekirjoitettu   6.11.2023

Raahen kaupunginvaltuusto  28.8.2023 § 90, allekirjoitettu 17.10.2023

Siikajoen kunnanvaltuusto    21.9.2023 § 97, allekirjoitettu 16.10.2023

 

Hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen ja purkusopimuksen mukaisesti yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän loppuselvityksen laatimisesta. Loppuselvitys sisältää loppuselvityskertomuksen sekä hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen ajalta 1.1.-30.11.2023. Loppuselvityskertomuksessa on kuvattu tammi-marraskuun aikana tehdyt toimet toiminnan lopettamiseksi ja omaisuuden realisoimiseksi, jäsenkuntien jako-osuuksien laskentaperusteet sekä jako-osuudet ja kuntayhtymän purkuhetken jälkeiset vastuut. Tilinpäätös sisältää tilinpäätöslaskelmat kertomusteksteineen sekä liitetiedot.

 

Loppuselvityksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä päättävät jäsenkuntien valtuustot, jonka jälkeen kuntayhtymä katsotaan purkautuneeksi.

 

Loppuselvityksen mukaiset varat jaetaan jäsenkunnille kuntayhtymän peruspääomaosuuksien suhteessa. 30.11.2023 kirjanpidon tilanteen mukaan jakokelpoisia rahavaroja on 2.808.509,68 euroa. Niistä 50.000 euroa on varattu purkamisen jälkeisiin kustannuksiin purkusopimuksen mukaisesti.

 

Liitteenä loppuselvitys ja tilinpäätös 2023.

 

Esittelijä 

Kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki

 

Päätösehdotus

Yhtymähallitus

 

1. hyväksyy ja allekirjoittaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 1.1.-30.11.2023 ja loppuselvityksen sekä antaa ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi;

 

2. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tarvittaessa allekirjoituksen jälkeen teknisluontoiset korjaukset tilinpäätökseen ja sen liitetietoihin

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

 

Tarkastuslautakunta 17.01.2024 § 3  

4802/02.01.01/2022 

 

Tilinpäätös ja loppuselvitys 2023 on toimitettu tarkastuslautakunnalle 10.1.2024.

 

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

 

1. saattaa tilintarkastuskertomuksen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien kunnanvaltuustoille tiedoksi

 

2. esittää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille sekä selvityshenkilölle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-30.11.2023.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta

 

1. saattaa tilintarkastuskertomuksen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien kunnanvaltuustoille tiedoksi

 

2. esittää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille sekä selvityshenkilölle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-30.11.2023.

 

Liitteet
[1]  TP2023_1

[2]  TTK 2023 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän loppuselvitys "

 

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan esityksestä valtuusto:

1. merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen

2. hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2023 tilinpäätöksen ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille sekä selvityshenkilölle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 30.11.2023.

Jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttyä loppuselvityksen ja tilinpäätöksen sekä myönnettyä vastuuvapauden kuntayhtymä katsotaan purkautuneeksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Tornberg ja valtuuston varapuheenjohtaja Eija Flink poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Paula Anttila.
__________