Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2024/Pykälä 6


 

Sidonnaisuudet ja sidonnaisuusrekisteri

 

Tarkltk 25.01.2024 § 6  

183/00.03.02/2022 

Kuntalain 84 §:ssä säännellään kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Kuntalain mukaisesti sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapidosta muuta johdu. Kuntalain 84 §:n 2 momentin mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

Ehdotus (puheenjohtaja):

Käydään sidonnaisuusrekisterin tilanne läpi ja käsitellään sidonnaisuusilmoituksissa mahdollisesti tapahtuneet uudet muutokset.

 

Päätös:

Todettiin, että ei ole tapahtunut muutoksia sidonnaisuusrekisterissä.
__________