Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 298


 

Raahe, Kalajoki, Ylivieska ja Nivala -työllisyysalueen yhteistoimintasopimus ja järjestämissuunnitelma / Edustajat työryhmiin

 

Khall 16.10.2023 § 250 

 

Työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille työvoimapalvelujen järjestämisestä annetun lain (380/2023) mukaisesti 1.1.2025. Järjestämisvastuun saaminen edellyttää kunnan työvoiman määrän olevan vähintään 20 000 henkilöä. Jos kunnan työvoiman määrä on alle 20 000 henkilöä, sen on muodostettava palveluiden järjestämiseksi yhteistoiminta-alue (työllisyysalue) yhdessä jonkin toisen tai useamman muun kunnan kanssa siten, että työllisyysalueen kuntien yhteenlaskettu työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen tulee muodostaa maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Työllisyysalueeseen kuuluvien kuntien tulee sopia työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien tehtävien järjestämisestä kuntalain (410/2015) tarkoittamassa lakisääteisessä yhteistoiminnassa.

 

Kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. Muodostettavalla työllisyysalueella tarjotaan lähipalveluita uudistuksen tavoitteiden mukaisesti.

 

Kuntien, jotka muodostavat työllisyysalueen, on toimitettava viimeistään 31.10.2023 työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoitus siitä, mitä järjestämisvastuusta sovitaan työllisyysalueen kuntien kesken. Ilmoitukseen tulee sisällyttää kuntien sopimus yhteisestä toimielimestä (yhteistoimintasopimus), työvoimapalveluiden

järjestämissuunnitelma sekä erillinen ilmoitus, jos ei halua vastaanottaa toimitiloja.

 

Oulun eteläinen alue on muodostamassa laissa tarkoitetun työllisyysalueen ja siitä on sovittu aiemmin kuntien välisiin neuvotteluihin perustuneella aiesopimuksella. Valmistelua on jatkettu aiesopimukseen perustuen ja nyt esitetään perustettavaksi Raahe, Kalajoki, Ylivieska ja Nivala -työllisyysalue. Työllisyysalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Ylivieska ja Raahe, joka toimii muodostettavan työllisyysalueen kuntalain 51 §:n mukaisena vastuukuntana. Järjestämisvastuussa oleva vastuukunta vastaa kuntalain 8 §:n 2. momentin mukaisesti palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta ja viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

 

Raahen kaupunki on lähettänyt liitteenä olevat dokumentit kuntien toimielinten käsittelyä varten:

1. Yhteistoimintasopimuksen Raahe, Kalajoki, Ylivieska ja Nivala -työllisyysalueen perustamiseksi

2. Raahe, Kalajoki, Ylivieska ja Nivala -työllisyysalueen suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämiseksi

3. Ilmoituksen siitä, että valtion toimitiloja, joissa nykyisin työvoima- ja yrityspalveluja hoidetaan, ei vastaanoteta

 

Yhteistoimintasopimus Raahe, Kalajoki, Ylivieska ja Nivala -työllisyysalueen perustamiseksi on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä ja se koskee työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa säädettyjen työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta. Yhteistoimintamalliin ja -sopimukseen sitoutuvat kunnat muodostavat edellä mainitun lain mukaisen yhteistoiminta-alueen eli Raahe, Kalajoki, Ylivieska ja Nivala -työllisyysalueen.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat Raahe, Kalajoki, Ylivieska ja Nivala -työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja työllisyysalueen työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelman.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Valt 18.10.2023 § 72 

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että projektipäällikkö Jouni Korhonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta sekä vs. työllisyydenhoidon päällikkö Jaana Hautamäki olivat läsnä kokouksessa esittelemässä asiaa valtuustolle tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.15 - 19.00.
___________

 

 

 

Khall 27.11.2023 § 298  

226/00.04.00/2023 

Raahen kaupunki kirjoittaa 21.11.2023:

 

" Nimeämispyyntö työllisyysalueen valmisteleviin työryhmiin

 

Hyvä vastaanottaja,

 

Raahe, Kalajoki, Ylivieska ja Nivala - työllisyysalueen valmistelu etenee. Pyydämme organisaatiotanne tahoja nimeämään edustajanne seuraaviin tarpeelliseksi katsomiinne työryhmiin 4.12.2023 mennessä. Nimeämiset ilmoitetaan Raahen kaupungin kirjaamoon kirjaamo@raahe.fi. Huomioittehan, että osassa ryhmässä voi jo olla nimetty edustajanne.

 

Työryhmät:

. Työllisyyspalvelut, lähipalvelut ja keskitetyt palvelut, kotoutuminen

. Elinvoimapalvelut ja uudistuksen integroituminen kuntien elinvoimapalveluihin

. ICT ja yhdyspinnat

. Henkilöstö, kunnat ja valtion siirtyvä henkilöstö

. Kilpailutus ja hankinnat

. Rahoitus, päätöksenteko, hallinto, aluejako (työryhmään voi nimetä jäseniä, mutta laajennettu kokoonpano kokoontuu myöhemmin)

 

Ystävällisin terveisin,

Matti Bergman

Hallintojohtaja

Raahen kaupunki "

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää nimetä Pyhäjoen kunnan edustajat työryhmiin seuraavasti:

- työllisyyspalvelut, lähipalvelut ja keskitetyt palvelut, kotoutuminen -työryhmään nimetään elinvoimajohtaja Tapani Tuominen
- elinvoimapalvelut ja uudistuksen integroituminen kuntien elinvoimapalvelut -työryhmään nimetään elinvoimajohtaja Tapani Tuominen
- ICT ja yhdyspinnat -työryhmään nimetään ICT-asiantuntija Juho Lankila
- rahoitus, päätöksenteko, hallinto, aluejako -työryhmään nimetään kunnanjohtaja Matti Soronen

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________