Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 08.11.2023/Pykälä 81


 

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy / Omistajaohjaus ja pääomalainahakemus

 

Khall 16.10.2023 § 245 

 

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 9.10.2023 § 31 käsitellyt Kiinteistö Oy Green Energy Towerin lainakannan konvertointia pääomalainoiksi ja Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n hakemusta pääomalainasta Pyhäjoen kunnalle seuraavasti:

 

"Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy omistaa 33,33 % Kiinteistö Oy Green Energy Towerin osakekannasta. Teollisuusyhtiö on käynyt yhdessä kiinteistöyhtiön pääomistajan Tasku Invest Oy:n kanssa neuvotteluja kiinteistöyhtiön taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Kiinteistöyhtiön omistama toimistokiinteistö on tyhjillään eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä vuokratuloja eikä siten edellytyksiä suoriutua mm. lainojensa koroista ja lyhennyksistä.

 

Kiinteistöyhtiön omistajilla on yhteinen näkemys ja tahtotila kiinteistöyhtiön toiminnan vakauttamiseksi pääomalainajärjestelyllä, jossa kiinteistöyhtiön kaikki velkakirjaluotot konvertoitaisiin omistajien toimesta vaiheittain pääomalainoiksi.

Pääomalainajärjestely antaisi kiinteistöyhtiölle edellytykset jatkaa toimintaansa ja odottaa alueen toimitilakiinteistöjen kysynnän mahdollista elpymistä lähivuosina.

 

Ehdotus:

1) Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n hallitus pyytää kunnanhallituksen suostumusta järjestelylle, jossa Teollisuusyhtiö antaisi Kiinteistö Oy Green Energy Towerille vaiheittain Osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:n mukaista pääomalainaa siten, että kiinteistöyhtiö pystyisi vuosittain maksamaan Teollisuusyhtiöltä olevien velkakirjalainojensa (jäljellä olevat pääomat 316.000 € ja 23.333 €) erääntyvät lyhennykset ja korot. Pääomalainoitusta olisi tarkoitus tarvittaessa toteuttaa niin, että kiinteistöyhtiön Teollisuusyhtiöltä olevat velkakirjaluotot tulisivat

lopulta kokonaan konvertoiduiksi pääomalainoiksi.

 

Kiinteistöyhtiön pääomistaja sitoutuu antamaan tarvittavan suuruisen pääomalainan vaiheittain siten, että kiinteistöyhtiö pystyisi vuosittain maksamaan pankkiluottonsa ja muiden velkakirjaluottojensa erääntyvät lyhennykset ja korot ko. pääomalainalla. Omistajatahojen suunniteltujen pääomalainojen korko- ym. ehdot tultaisiin neuvottelemaan yhdenmukaisiksi.

 

2) Pyhäjoen kunta on myöntänyt Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:lle Kiinteistö Oy Energy Tower -hanketta varten velkakirjalainaa (Valt 18.3.2015 § 23), jonka jäljellä oleva pääoma on 330.000 euroa.

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n hallitus esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Pyhäjoen kunta myöntäisi Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:lle 380.000 euron suuruisen Osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:n mukaisen pääomalainan, jolla Teollisuusyhtiö maksaisi em. velkakirjalainansa kokonaan pois. Haettava pääomalaina mahdollistaisi sen, että Teollisuusyhtiö voisi toteuttaa suunnitellun, edellä kuvatun mukaisen Kiinteistö Oy Green Energy Towerin pääomalainoituksen.

 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Hallitus tarkasti pöytäkirjan kokouksessa tämän pykälän osalta."

 

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Matti Petäjäniemi saapuu kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään asiaa.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee esittelyn tiedoksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Raino Peltoniemi ja valtuuston varapuheenjohtaja Janne Sirkka poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Matti Petäjäniemi oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 17.00 - 18.00.
__________

 

 

 

Khall 30.10.2023 § 272 

 

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus

1) suostuu järjestelyyn, jossa Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy antaa Kiinteistö Oy Green Energy Towerille vaiheittain Osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:n mukaista pääomalainaa siten, että kiinteistöyhtiö pystyy vuosittain maksamaan Teollisuusyhtiöltä olevien velkakirjalainojensa (jäljellä olevat pääomat 316.000 € ja 23.000 €) erääntyvät lyhennykset ja korot. Ehtona suostumukseen on, että valtuusto myöntää kohdassa 2 esitetyn pääomalainan.

2) esittää valtuustolle, että se myöntää Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:lle 380.000 euron suuruisen Osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:n mukaisen pääomalainan, jolla Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy maksaa kunnalta olevan velkakirjalainan, jonka jäljellä oleva pääoma on 330.000 €. Velkakirja liitteenä.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - - -
Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Raino Peltoniemi ja valtuuston varapuheenjohtaja Janne Sirkka poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
__________

 

 

Valt 08.11.2023 § 81  

256/02.05.03/2020 

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Niko Rantanen, valtuuston varapuheenjohtaja Janne Sirkka, valtuutetut Raino Peltoniemi ja Antero Vehkala poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi valtuuston varapuheenjohtaja Eija Flink.

Merkittiin, että Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Matti Petäjäniemi oli läsnä kokouksessa esittelemässä asiaa valtuustolle tämän asian käsittelyn aikana klo 18.25-18.30.
__________