Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 08.11.2023/Pykälä 75


Liite1 Valtuuston läsnäololuettelo 8.11.2023

Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Valt 08.11.2023 § 75  

 

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta lähetettävä kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsu lähetetään sähköpostiviestinä, joka ohjaa asianhallintajärjestelmään.

Hallintosäännön 69 §:n mukaan läsnäolovelvollisuus on kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla ja läsnäolo-oikeus kunnanhallituksen jäsenillä. Esityslista on hallintosäännön 44 §:n mukaan lähetettävä kokouskutsun yhteydessä.

Tämän kokouksen kokousaineisto on julkaistu sähköisessä kokoushallinnassa 2.11.2023. Ilmoitus kokouskutsun julkaisemisesta sähköisessä kokoushallinnassa on lähetetty sähköpostilla valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle torstaina 2.11.2023.

Hallintosäännön 70 §:n mukaan läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalaki 103 §: Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Päätös:
Suoritettiin nimenhuuto puheenjohtaja Niko Rantasen johdolla. Läsnäolijat on merkitty pöytäkirjan liitteenä olevaan läsnäololuetteloon. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________