Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 21.06.2023/Pykälä 40 

Vuoden 2022 arviointikertomuksen hyväksyminen

 

Tarkltk 27.04.2023 § 35 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Sihteerin valmistelema arviointikertomuksen luonnos lähetetään jäsenille ennen kokousta. Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua siten, että arviointikertomus valmistuu 25.5.2023 mennessä.

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen jatkovalmistelusta.

 

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.
___________

 

 

 

Tarkltk 25.05.2023 § 45 

 


Arviointikertomusluonnos vuodelta 2022 on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille esityslistan mukana 17.5.2023.
 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuodelta 2022 annettavan arviointikertomuksen ja päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
- valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
- valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten
- valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
__________

 

 

 

Valt 21.06.2023 § 40  

265/00.03.00/2023 

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen.
__________