Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 7


Liite2 Tulosalueet ja kustannuspaikat 2023, laskujen hyväksyjät

 

Menotositteiden hyväksyminen 2023-

 

Teknltk 31.01.2023 § 7  

53/00.02.06/2021 

Pyhäjoen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden (26.11.2018) mukaan "Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee vähintään kerran valtuustokaudessa määrätä ne henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä tositteet. Tällöin tulee myös selvästi määritellä, minkä kustannuspaikan/tulosyksikön laskuja henkilö voi hyväksyä."

 

Kunnan organisaatiossa on tapahtunut vuoden 2023 alusta muutoksia ja tulosalueita ja kustannuspaikkoja on poistunut ja joitain on tullut lisää.

 

Teknisten palveluiden tulosalueet ja niiden vastuuhenkilöt/tilivelvolliset

ovat:
 
140000 Tekniset palvelut  Tekninen johtaja

141100   Tekninen hallinto  Tekninen johtaja

141200  Liikennealueet  Kiinteistöpäällikkö

141300  Kiinteistöt  Kiinteistöpäällikkö

141600  Rakennus- ja  Johtava rakennustarkastaja

             ympäristövalvonta

141700  Puistot ja muut  Kiinteistöpäällikkö

             yleiset alueet

152100  Lämpölaitos  Lämpölaitosjohtaja/projekti-insinööri

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää nimetä teknisen lautakunnan tulosalueiden laskujen vastaanottajat, asiatarkastajat ja menotositteiden hyväksyjät selostusosan ja oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________