Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 100


 

 

Kiinteistönhoitajan tehtävän vakinaistaminen / irtisanoutuminen ja täyttöluvan hakeminen / Valinta

 

Teknltk 25.01.2022 § 14 

 


Kunnan varsinaisessa kiinteistönhoidossa on tällä hetkellä kolme työntekijää, joista yksi on määräaikainen. Jokikartanon kiinteistönhoitaja toimii käytännössä kokoaikaisena ja kaksi muuta vastaavat muiden kiinteistöjen hoidosta. Lämpölaitoksen hoito ja päivystykset toteutetaan myös kiinteistönhoitajien toimesta.

Vuoden 2022 talousarviossa on kirjattu Kiinteistöt -tulosalueelle yhden uuden kiinteistönhoitajan rekrytoimisen lisäksi nykyisin määräaikaisena hoidettavan tehtävän vakinaistaminen.

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää vakinaistaa ------------ kiinteistönhoitajana 1.3.2022 alkaen.

 

Päätös:
 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________
 

 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus

Tiedoksi: -----------

 Kiinteistöpäällikkö

 Palkanlaskenta

 

 

Teknltk 01.11.2022 § 87 

 


----------- on 31.10.2022 lähettämällään sähköpostilla irtisanoutunut tehtävästään 07.11.2022 alkaen.

KVTES luku VIII 5§ 2 mom. mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa tai työntekijän irtisanoessa työsuhteensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään viisi vuotta. Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa.

Vuoden 2022 talousarvion kirjauksen mukaan "avoimeksi tulevien vakinaisten ja yli kaksitoista kuukautta kestävien määräaikaisten virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää palkkatuella palkattuja lukuun ottamatta kunnanhallituksen täyttöluvan".

Vuoden 2023 talousarvioon on esitetty seitsemän kiinteistönhoitajan vakanssia, joista tämän irtisanoitumisen jälkeen on täyttämättä kaksi kappaletta.

 

Hakuilmoitus on syytä julkaista lähiaikoina ja valintaprosessissa noudatetaan kunnan rekrytointiohjetta.
 

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää
- merkitä ------------ irtisanoutumisen tiedokseen;
- pyytää kunnanhallituksen lupaa saada täyttää avoimeksi tuleva kiinteistönhoitajan tehtävä toistaiseksi voimassaolevana;
- hyväksyä oheismateriaalina olevan hakuilmoituksen julkaistavaksi täyttöluvan saannin jälkeen

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - -
Merkittiin, että lautakunnan jäsen Saara Kestilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.47.
__________
 

 

Khall 08.11.2022 § 321 

 

 

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää pyydetyn täyttöluvan.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

 

Teknltk 14.12.2022 § 100  

51/01.01.01.00/2021 

Kiinteistönhoitajan hakuaika on päättynyt 30.11.2022 klo 15.00.

Määräaikaan mennessä saatiin kuntarekryn kautta yhdeksän hakemusta. Hakijayhteenveto on oheismateriaalina.

 

Haastatteluryhmä on valinnut haastatteluun kaksi hakijaa, joiden haastattelut suoritetaan tiistaina 13.12.2022. Haastatteluryhmän esitys tuodaan kokoukseen.

 

 

Ehdotus:

 

Tehdään kokouksessa.

 

Päätös:


- - - - - - - - -
Keskustelun kuluessa tekninen johtaja teki seuraavanlaisen ehdotuksen:
Tekninen lautakunta päättää valita haastatteluryhmän esityksen mukaisesti kiinteistönhoitajaksi ---------------- ja varalle -------------.

Lautakunta hyväksyi kokouksessa tehdyn ehdotuksen.
__________