Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kunnan talvihoitotöiden tarjouspyynnöt / hankinnan keskeyttäminen / sopimusten hyväksyminen / sopimusten jatkaminen

 

Teknltk 27.04.2021 § 33 

 

Pyhäjoen kunnan ja Asmo Muurinen Ky välillä oleva katujen ja kiinteistöjen kunnossapidon puitesopimuksen optio on päättymässä 30.06.2021.

Pyhäjoen kunnalle kuuluvat ulkoalueiden kunnossapitotyöt on kilpailutettava. Kiinteistöjen ja liikenneväylien kunnossapitotyöt on jaettu kesä- ja talvitöihin. Nyt kilpailutetaan liikenneväylien talvikunnossapitotyöt. Sopimuksen arvioitu arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Tarjouspyyntö julkaistaan hankintailmoitukset.fi palvelussa, joka on julkisten hankintojen ilmoituskanava. 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää
1. hyväksyä oheismateriaalina olevan tarjouspyynnön liitteineen julkaistavaksi Hilma hankintailmoitukset -palvelussa
2. että tekniset palvelut voivat tehdä tarjouspyyntöön teknisiä korjauksia ennen ilmoituksen julkaisemista

 

Päätös:


Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - -
Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari oli esittelemässä asiaa tämän pykälän osalta ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
__________

 

 

 

Teknltk 22.06.2021 § 54 

 

Talvihoitotöiden tarjouspyyntö on julkaistu hankintailmoitukset.fi -sivustolla siten, että määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 20.5.2021 klo 12:00.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin kaksi kappaletta, joista toinen ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja.

 

Koska tarjouksia saatiin vain yksi kappale, ei hankintalain (1397/2016) 1-2 §:n tavoittelemaa kilpailutilannetta ole saatu aikaan eikä hankintayksikkö ole myöskään voinut suorittaa riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

 

Talvihoitotöiden hankinta on syytä valmistella uudelleen.

 

Tarjousasiakirjat pidetään salassa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella aina siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa keskeyttämisen jälkeisessä hankintamenettelyssä tai päättänyt luopua hankinnasta.

 

 

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää keskeyttää talvihoitotöitä koskevan hankinnan ja valmistella hankinnan uudelleen.

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Teknltk 28.09.2021 § 75 

 


Tekniset palvelut on neuvotellut oheismateriaalina olevat konetyösopimukset kiinteistöjen pihojen ja kaavateiden talvikunnossapitoon. Sopimuksia voidaan noudattaa myös muussa konetöitä edellyttävässä toiminnassa.

Neuvotteluissa on ollut mukana kaikki kiinnostuneet ja toiminnassa mukana aikaisemmin olleet yritykset ja yksi uusi yritys. Osa sopimuksista on vain yksivuotisia johtuen joko yritysten omasta halusta tai uuden toimijan sisäänajosta. Neuvotteluita on käyty avoimesti kalustoon, työn sisältöön ja hinnoitteluun liittyen.

Neuvotteluissa on mukana ollut seuraavat yritykset:

-          Asmo Muurinen Ky

-          Tmi Jaakko Salmu

-          Tmi Matti Haapajoki

-          Jan Vice KyEhdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat sopimukset ja valtuuttaa teknisen johtajan ja kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan ne lautakunnan puolesta. Edelleen lautakunta valtuuttaa tekniset palvelut tekemään sopimuksiin pieniä teknisiä korjauksia ja järjestämään muutkin talvihoitotyöt neuvotellen alan yrittäjien kanssa.

 

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - -

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Marianne Keskitalo poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Tornberg poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.53.
__________Muutoksenhaku: Hankintaoikaisu tekniselle lautakunnalle

Tiedoksi: 

 

Teknltk 27.09.2022 § 75  

150/02.08.00/2022 

T:mi Jaakko Salmun konetyösopimus on päättymässä 30.9.2021. Urakoitsija on ilmaissut halukkuutensa optiokauden 1.10.2022 - 30.9.2024 käyttämisestä. Sopimukseen sisältyy indeksiehto. Sopimus on sidottu tammikuun 2021 indeksilukuun 104,9. Elokuun 2022 indeksiluku on 115,4. Tuntihintaa korotetaan indeksin mukaisesti.

Kiinteistöjen pihojen sopimus Asmo Muurinen Ky:n kanssa on voimassa tulevan kauden. Siinä on myös edellämainittu indeksiehto ja tuntihintaa korotetaan sen mukaisesti.

Vanhatien talvihoitotöiden sopimus T:mi Matti Haapajoen kanssa uusitaan tulevalle kaudelle siten, että se päättyy 30.5.2023. Tuntihinta on sama kuin Asmo Muurinen Ky:n sopimuksessa.

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä Pyhäjoen kunnan puolesta optiokauden käyttämisen T:mi Jaakko Salmun konetyösopimuksesta ajalle 1.10.2022 - 30.9.2024
- hyväksyä T:mi Matti Haapajoen sopimuksen jatkamisen kaudelle 1.10.2022-30.5.2023

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että lautakunnan jäsen Marianne Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari oli paikalla tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa.
__________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa