Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.10.2022/Pykälä 105 

 

Varhaiskasvatus / saapunut kirje

 

Khall 19.09.2022 § 252 

 

Pyhäjoen kuntaan on saapunut 14.9.2022 kirje, jossa 45 kunnan jäsentä kirjoittavat:

 

" Vakavaa asiaa

 

Hyvät Pyhäjoen kunnan päättäjät, me vanhemmat haluamme ilmaista huolemme varhaiskasvatuksen tilanteesta kunnassamme.

 

Kannanottomme käsittelee tiivistettynä

- Kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön työoloja

- Hajallaan sijaitsevien päiväkotien keskittämistä yhteen yksikköön

- Päiväkodin erillisen esimiehen tarvetta Varhaiskasvatuksen johtajan lisäksi

- Lapsiperheiden kuormitusta

 

Varhaiskasvatuslaki edellyttää kuntaa järjestämään lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostaman kokonaisuuden, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaislapsuus on intensiivistä kehityksen ja oppimisen aikaa. Keskeiset kehitykselliset muutokset tapahtuvat jo ennen kouluikää. Varhaiskasvatus on koulujärjestelmämme kivijalka. Jokaiselle perhepäivähoidossa ja päiväkodissa olevalle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lähtökohtana on lapsen yksilölliset vahvuudet ja tarpeet ja pedagogisella toiminnalla tuetaan lapsen oppimista ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen suunnitelmaa laaditaan ja arvioidaan säännöllisesti, henkilöstön, huoltajan ja lapsen kanssa. Ja niiden tavoitteet otetaan huomioon koko lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa, mutta myös oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Laaja-alainen osaaminen on muun muassa monilukutaitoa, itsestä huolehtimista ja arjen muita taitoja. Se on myös kulttuurista osaamista, vuorovaikutustaitoja ja digitaalista osaamista, joita tarvitaan yhä monimuotoisemmassa maailmassa. Pedagogisten ja perushoidollisten toimintojen lisäksi lasten hoivaaminen on pieni, vaikkakin tärkeä osa työtä, sitä väheksymättä tai vähentämättä. Onnellinen lapsi on rakkaudella tehty. Mutta kuinka monta lasta mahtuu yhden aikuisen syliin?

 

Lainmukaisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamista varten kunnan on muun muassa huolehdittava riittävästä määrästä kelpoisuusvaatimukset täyttävästä henkilöstöstä ja toiminnasta vastaavasta johtajasta. Kunnassamme ei ole varhaiskasvatuksen johtajaa tällä hetkellä. Yksiköiden koot ovat kasvaneet ja erillistehtävien määrä on lisääntynyt. Ainoastaan hallinnolliset tehtävät tulisi kuulua varhaiskasvatuksen johtajalle. Perustyön oheen varhaiskasvatuksen opettajille on kasaantunut yhä enemmän hallinnollisia töitä. Päiväkodin työntekijät ovat ilman pätevää esimiestä, lapset ilman opettajaa. Laadukas varhaiskasvatus ei toteudu, kun päiväkodeilla ei ole erillistä esimiestä, jonka vastuulla olisi säännöllinen pedagoginen dialogi varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Olisiko relevanttia pohtia erillistä esimiestä päiväkodeille varhaiskasvatuksen johtajan lisäksi?

 

Jostain syystä johtaja on vaihtunut nyt viiden vuoden aikana viisi kertaa. Syitä on monia, mutta valitettavasti tietoomme on kantautunut huonot työolot. Myös työstään pitäviä ja lapsien suosimia hoitajia ja opettajia on lähtenyt pois kunnan palveluksesta.

Vaikka päteviä hakijoita löytyisi, niin onko tämänhetkiset työolot houkuttelevat?

 

Hoitajapula koskettaa koko Suomea. Pienissä kunnissa hoitotyön sijaisia ei ole saatavilla. Yllättävien poissaolojen tullen, henkilöstömitoitukset eivät ole riittävät, joten turvallisuusriskit on otettava vakavasti. Päävastuu ei enää ole varhaiskasvatuksen henkilöstöllä. Työnantajan velvollisuus on järjestää sekä fyysinen että psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi. Lapsista puhumattakaan!

Toiminnan perustana on riskinarviointi, joka on työnantajan velvollisuus. Se tekee näkyväksi työturvallisuuden kehittämiskohteet ja tärkeysjärjestyksen. Mitkä ovat Pyhäjoen kunnan arvioimat kehittämiskohteet?

 

Muutoksia on tullut nyt enenemissä määrin sekä lastenhoitopaikoissa että henkilöstöresursseissa. Vanhempia on jopa pyydetty pidättäytymään varhaiskasvatuksesta tai viemään lapsia toisiin yksiköihin, äkillisten poissaolojen sattuessa. Aamulla lasta viedessä yhteen paikkaan, ei ole välttämättä tiedossa mistä hänet iltapäivällä haetaan. Usein toisilleen tuntemattomat lapset, heidän vanhemmat ja aikuiset ovat tässä heittopusseina. Käytännössä asioiden hoito on monimutkaista ja äärimmäisen kuormittavaa sekä meille perheille että varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Psyykkisesti ja fyysisesti hyvinvoivat aikuiset ovat lapsen hyvinvoinnin perusedellytyksiä.

Useissa kunnissa on varhaiskasvatuksen yksiköt keskitetty yhteen sijaintiin. Tämä mahdollistaisi Pyhäjoellakin kustannustehokkaan toimintamallin, lapsille jatkuvan tutun ympäristön ja henkilöstölle sujuvan siirtymisen nopeasti tilanteen vaatiessa.

 

Lainmukainen laadukas varhaiskasvatus, ei toteudu kunnassamme. Ilmeisiä epäkohtia on useita. Pelkästään varhaiskasvatusstrategian päivittäminen ei enää riitä.

Kaikki lähtee siitä että kunnanjohtaja ja sivistystoimen johtaja toimii asianmukaisesti ja oikein, joten mitä TE aiotte asialle tehdä?

 

Varhaiskasvatuksen hoitajille -ja opettajille suurimmat kiitokset tekemästänne työstä.

Hoitajat - korvaamattomia, mutta silti niin arvottomia (Suora lainaus Tehy)

 

Kannanotto allekirjoituksineen toimitettu Pyhäjoen kunnantalolle.

 

14.9.2022

 

Pyhäjokiset vanhemmat "

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee kirjeen tiedoksi ja pyytää sivistyslautakuntaa antamaan vastineen kirjeen johdosta 31.10.2022 mennessä.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

 

Sivltk 18.10.2022 § 105  

148/12.07.00.00/2022 

Liitteenä luonnos sivistyslautakunnalta pyydetyksi vastineeksi.

 

Ehdotus:

Sivistyslautakunta antaa vastineen liitten mukaisena

 

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.