Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.10.2022/Pykälä 102


 

 

Työvapaa/Irtisanoutuminen/Täyttölupa/Toimen täyttö

 

Sivltk 18.08.2022 § 86 

 

Vapaa-aikaohjaaja --------------- on 23.7.2022 lähettämällään sähköpostiviestillä hakenut työvapaata 16.8.2022 - 18.8.2024 väliseksi ajaksi ja ilmoittanut, että mikäli työvapaata ei myönnetä, ilmoittanut irtisanoutuvansa vapaa-aikaohjaajan tehtävästä 16.8.2022  alkaen.

 

KVTES luku VIII 5§ 2 mom. mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa tai työntekijän irtisanoessa työsuhteensa irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta keskeytyksettä. Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa.

 

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 30 § mukaan irtisanoutuminen annetaan tiedoksi valinnan tehneelle.

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan avoimeksi tulevien vakinaisten ja yli kaksitoista (12) kuukautta kestävien määräaikaisten virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää palkkatuella palkattuja lukuun ottamatta kunnanhallituksen täyttöluvan.

 

 

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää:

  1. Hylätä ---------------- työvapaahakemuksen.
  2. Merkitä ---------------- irtisanoutumisen tiedokseen.
  3. Pyytää kunnanhallituksen lupaa saada täyttää vapaa-aikaohjaajan toimi toistaiseksi.

 

 

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

 

Khall 05.09.2022 § 241 

 

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää pyydetyn täyttöluvan vapaa-aikaohjaajan toimeen toistaiseksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Sivltk 18.10.2022 § 102  

92/01.01.03.06/2022 

Vapaa-aikaohjaajan toimi on ollut haettavana KuntaRekryn kautta. Hakukuulutus on julkaistu KuntaRekryssä sekä työvoimahallinnon www-sivuilla. Hakuaika toimeen päättyi 10.10.2022. Toimeen ei tullut yhtään hakemusta.

 

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää julistaa vapaa-aikaohjaajan toimen uudelleen haettavaksi.

 

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.