Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.10.2022/Pykälä 100 

 

Osallistuminen Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin toteutukseen

 

Khall 05.09.2022 § 245 

 

Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen kirjoittaa 29.8.2022:

 

" Arvoisat Pyhäjoen kunnan edustajat!

 

Oulu on yhdessä 32 muun pohjoisen Suomen kunnan kanssa valmistelemassa ainutkertaista Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmaa vuodelle 2026.

Toteutuksesta vastaavan Oulun kulttuurisäätiön hallitus päätti viime perjantaina, että kutsumme mukaan kaikki ne Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat, jotka eivät vielä ole päättäneet lähteä mukaan toimintaan.

 

Viestin liitteenä on kirje kunnan päätöksentekijöille. Mikäli Pyhäjoki päättää lähteä mukaan tähän yhteiseen mahdollisuuteen, niin toivomme teidän myös täyttävän liitteenä olevan taulukon, jossa kunta voi arvioida taloudellista panostaan omalla alueellaan toteutettavaan kulttuuriohjelmaan.

 

Yhteistyöterveisin

 

 

Piia Rantala-Korhonen

Toimitusjohtaja

Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki "

 

Oulun kulttuurisäätiön ehdotus:

 

" Osallistuminen Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin toteutukseen

 

Oulun kulttuurisäätiö sr tarjoaa Pyhäjoen kunnalle mahdollisuutta osallistua kumppanikuntana Oulu2026-kulttuuripääkaupungin kulttuuriohjelman toteutukseen omalla alueellaan. Oulun kulttuurisäätiön tavoitteena on kasvattaa koko Pohjois-Suomen vetovoimaa yhteistyössä seudun kuntien, sidosryhmien ja kulttuurialan ammattilaisten kanssa.

 

Oulu on nimetty Euroopan vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Oulun kaupunki perusti lokakuussa 2021 Oulun kulttuurisäätiön, joka vastaa vuoden suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Toiminnan rahoituksesta vastaavat Oulun kaupunki ja valtio kumpikin 20 miljoonalla eurolla, loppu yhteensä 50

miljoonan euron budjetista koostuu kumppanikuntien toteuttaman ohjelman arvosta, EU:n myöntämästä 1,5 miljoonan euron Melina Mercouri -palkinnosta, yksityisestä rahoituksesta, yritysyhteistyöstä ja myyntituloista.

 

Hakuvaiheessa Oulun kaupunki kutsui mukaan vuoden kulttuuriohjelman toteutukseen kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat ja kaupungit. Hakemukseen päättivät osallistua Oulun lisäksi Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kajaani, Kalajoki, Kemi, Kempele, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Paltamo, Pielavesi, Pudasjärvi, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tornio, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska. Kunnat ovat tehneet valtuustoissaan päätökset osallistumisesta ja omasta panoksestaan omalla alueellaan toteutettavasta

kulttuuriohjelmasta.

 

Euroopan Unioni on päättänyt vuosina 2020-2033 toteutettavista kulttuuripääkaupungeista ja niiden valintamenettelystä (N:o 445/2014/EU). Kulttuuripääkaupunkitoiminnan tavoitteena on edistää kaupunkien kehittymistä kulttuurin avulla, tuoda esiin Euroopan kulttuurien rikkautta ja yhteistä

kulttuuriperintöä sekä edistää keskinäistä ymmärrystä ja vuoropuhelua. EU:n päätöksessä määritellään kulttuuripääkaupunkien hakuprosessi, valintakriteerit, tavoitteet ja vuorovuodet, mistä maasta kulttuuripääkaupungit vuosina 2020-2033 valitaan. Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat Oulu Suomesta ja Trencin Slovakiasta.

 

Oulu2026-kulttuuriohjelman pääteema on Kulttuuri-ilmastonmuutos, alateemat ovat Vastakohtien voima, Rohkeasti reunalla ja Villisti kaupunki. Teemojen alle rakentuu ohjelmalinjoja, joihin yksittäiset kulttuurihankkeet ja -tapahtumat kiinnittyvät.

 

Alueellinen kulttuuriohjelma rakentuu kolmen ohjelmalinjan alle: 1) Arctic Food Lab nostaa esiin paikallista ruokaperinnettä, ruoka-alan yritysten paikallisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita sekä paikallisia ruokatapahtumia, 2) Luontopolkuja taiteeseen rakentaa toteutusalueelle reitin, josta matkailijat voivat löytää luontoa ja kulttuuria yhdistäviä kohteita ja tapahtumia ja 3) Euroopan valokeulassa, joka

tekee eurooppalaiselle yleisölle näkyväksi alueen merkittävimpiä kulttuuritapahtumia, joiden vuoden 2026 sisältö toteuttaa kulttuuriohjelman teemoja. Kumppanikunnat voivat räätälöidä vuoden 2026 kulttuuritoimintaansa niin, että se sopii yhteen vuoden teemojen ja ohjelmalinjojen kanssa. Ohjelmaa

varten ei tarvitse osoittaa erillistä, normaalivuodesta poikkeavaa määrärahaa.

Voittaneessa hakukirjassa esitetään Oulun ja 32 kumppanikunnan alueelle suunniteltu kulttuuriohjelman runko. Kulttuuriohjelma tuo esiin myös Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja yhteistä kulttuuriperintöä. Valtaosassa kulttuuriohjelman projekteista on valmisteltu paikallisten ja eurooppalaisten

kumppanien yhteistyöllä. Puolet ohjelmasta toteutuu perinteisten kulttuurilaitosten ulkopuolella, 70 % on saavutettavissa myös digitaalisesti. Ohjelman halutaan tavoittavan etenkin niitä asukkaita, jotka jäävät perinteisen kulttuuritarjonnan katveeseen. Hakemus on luettavissa Oulun kulttuurisäätiön verkkosivuilla

osoitteessa www.oulu2026.eu

 

Oulu2026-ohjelma rakentuu avointen ohjelmahakujen kautta valituista projekteista ja Oulun kulttuurisäätiön tuottamista ohjelmaosuuksista, kuten lippulaivahankkeista ja avajaisista.

 

Vaikka Euroopan kulttuuripääkaupunki ei ole matkailun ja elinkeinoelämän kehittämishanke, voi Euroopan kulttuuripääkaupungin onnistunut toteutus nimitys kasvattaa merkittävästi alueen matkailua ja aluetaloutta. Esimerkiksi Turku20211 kulttuuripääkaupungin toteutusbudjetti oli 55 miljoonaa, mutta

vuoden vaikutus aluetalouteen oli Turun kauppakorkeakoulun selvityksen mukaan yhteensä 260 miljoonaa euroa. Hanke sai kansainvälistä mediahuomiota yli 50 miljoonan euron arvosta. Oulu2026 vuoden vaikuttavuutta arvioidaan EU komission antaman ohjeistuksen mukaisilla indikaattoreilla, jotka on kuvattu

hakukirjassa. Vuoden vapaaehtoistoimintaan ovat kaikki asukkaat ja heidän yhteisönsä tervetulleita.

 

Mikäli Pyhäjoen kunta päättää osallistua Oulu2026 -kulttuuriohjelman toteutukseen alueellaan tai yhdessä naapurikuntien kanssa laajemmallakin alueella, pyydämme teitä ystävällisesti toimittamaan meille tiedoksi asiaa koskevan päätöksen lokakuun 2022 loppuun mennessä. Silloin myös Pyhäjoen alueelle esitettävät ohjelmaehdotukset voidaan ottaa huomioon, kun päätetään kulttuuriohjelman täydentämisestä ja mahdollisten säätiön osarahoitusten myöntämisestä niille. "

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

- Pyhäjoen kunta osallistuu Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin toteutukseen. Tämän lisäksi paikalliset taiteilijat, kulttuurialan toimijat ja muut yhteisöt voivat hakea avoimen ohjelmahaun mukaan Oulu2026 kulttuuriohjelmaan ja hakea osarahoitusta projekteihin, jotka toteutuvat Pyhäjoella tai muualla Oulu2026-alueella.

- Pyhäjoen kunta suunnittelee ja toteuttaa Oulu2026-teemojen mukaista ohjelmaa vuosina 2024-2026. Kunta voi toimia yksin tai yhdessä muiden Oulu2026-alueen kuntien tai eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Oulu2026-kulttuuriohjelmaan otettavista hankkeista neuvotellaan Oulun kulttuurisäätiön kanssa.

- Pyhäjoen kunta perustaa asiaa varten oman työryhmän, johon voidaan kutsua myös paikallisia kulttuurialan toimijoita. Työryhmän perustaminen delegoidaan sivistyslautakunnalle.

- Pyhäjoen kunnan hankkeiden taloudellinen arvo lasketaan mukaan seudun osuuteen kulttuuripääkaupungin kustannuksista. Kuntien hankkeet ovat mukana säätiön kotimaisessa ja kansainvälisessä viestinnässä ja markkinoinnissa. Kunta saa käyttää omassa Oulu2026-ohjelmansa viestinnässä Oulu2026-logoa.

- Pyhäjoen kunta voi vaihtoehtoisesti osoittaa Oulun kulttuurisäätiölle määrärahan käytettäväksi Pyhäjoen alueella toteutettavaan Oulu2026-kulttuuriohjelmaan.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

 

Valt 21.09.2022 § 66 

 

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________

 

 

 

 

Sivltk 18.10.2022 § 100  

137/00.04.01/2022 

 

Ehdotus:

Sivistyslautakunta nimeää Oulu2026-työryhmän.

 

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti:

1) Nimetä Oulu 2026-työryhmään -------------------------------------------------- ja pyytää yrittäjäyhdistystä nimeämään oman edustajansa työryhmään;
2) Että työyhmä voi täydentää itseään.