Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024 klo 17:00 - 20:43 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
77   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
78   Pöytäkirjantarkastajien valinta
79   Muut mahdolliset asiat
80   Tiedoksi annettavat asiat
81   Täyden valtakirjan varainhoitosopimus / Aktia Varainhoito Oy / Tilannekatsaus
82 Puhtaan ja vakaan energiatuotannon kehittäminen Pyhäjoen talousalueella / TEM rahoituspäätös / AKKE-hankehakemus / Tukipäätös ja projektipäällikön rekrytointi / Projektipäällikön valinta / Esiselvityksen hankinta / Esiselvityssopimus / E...
83 Verotilitysyhteenveto 2/2024
84 Europarlamenttivaalin 9.6.2024 ennakkoäänestyspaikat
85   Europarlamenttivaalin 9.6.2024 vaalipäivän äänestyspaikka
86   Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen europarlamenttivaalia 9.6.2024 varten
87   Täyttölupapyyntö
88   Poikkeamislupa kiinteistölle 625-401-12-58
89   Hoiva 2025, sosiaali- ja terveyskeskus / viitesuunnittelu
90 Ruukintien kaavoitusaloite / Asemakaavaluonnos / Asemakaavaehdotus / Kaavan hyväksyminen
91 Valtuutettujen aloitteet v. 2023
92   Maunu Mattilan testamentti / Anomus / Esitys
93   Asuntosihteerille delegoitavat tehtävät
94 Hallituksen työskentelyn arviointi
95   Henkilöstötoimikunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 / Esittelijä
96 Valtuutettujen aloitteet / Suurtulvariskien kartoitus
97 Nuorisovaltuuston toimintasääntö
98   Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän (HYTE-johtoryhmä) ja työryhmän (HYTE-työryhmä) nimeäminen / Hyvinvointiraportti 2022
99   Hauksuonnevan tuulipuistohanke / Maanvuokrasopimus / Maanvuokrasopimuksen laajennus / Maanvuokrasopimus
100 Pyhäjoen kunnan selvitys Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle / Selvitykset ja niistä annettavat täydennykset siirtyvistä sopimuksista
101   Pyhäjoen Kalatalousalueen toiminta-avustushakemus vuodelle 2024
102   Kauppakirja tilasta Kiviranta 625-405-64-2

Osallistuja Tehtävä
Tornberg Antti puheenjohtaja
Anttila Paula varapuheenjohtaja
Kestilä Saara jäsen
Mustakallio Saara jäsen
Peltoniemi Raino jäsen
Takala Jyrki jäsen
Virkkunen Mauri jäsen
Rantanen Niko valtuuston puheenjohtaja
Sirkka Janne valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Flink Eija valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Matti Soronen esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Helena Widnäs talous- ja hallintopäällikkö
Tuominen Tapani elinvoimajohtaja
Lindblom Sanfrid projektipäällikkö
Elina Vehkala sivistysjohtaja

Nähtävilläolo
yleisessä tietoverkossa 14.3.2024 alkaen.