Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/41

Julkipanoilmoitus 26.6.2024 / Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöille 625-402-10-18 ja 625-405-82-74

Pyhäjoen kunnanhallitus on 24.6.2024 § 198 tehnyt seuraavan päätöksen:

Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöille 625-402-10-18 ja 625-405-82-74

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.6.2024. Päätöksen katsotaan tällöin tulleen kaikkien asianosaisten tietoon. Julkipanoilmoitus on samalla todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi ja valitusaika on alkanut.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. 
Päätös on nähtävillä myös kunnan kotisivuilla www.pyhajoki.fi  kunnanhallituksen 24.6.2024 pöytäkirjassa.

Muutoksenhaku 

Tähän Pyhäjoen kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen muutosta hallintovalituksella. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta.

Valitusviranomainen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Torikatu 34-40, 90100 Oulu
(PL 189, 90101 Oulu)
sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Pyhäjoella 26.6.2024

Matti Soronen
kunnanjohtaja

Julkaistu: 26.06.2024