Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/38

Julkipanoilmoitus 12.6.2024 / Poikkeaminen kiinteistöllä 625-402-44-1

Julkipanoilmoitus 12.6.2024

Pyhäjoen kunnanhallitus on 10.6.2024 § 181 tehnyt seuraavan päätöksen:

Poikkeaminen kiinteistöllä 625-402-44-1

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.6.2024. Päätöksen katsotaan tällöin tulleen kaikkien asianosaisten tietoon. Julkipanoilmoitus (josta on toimitettu kopio päätöksen mukana hakijalle ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle) on samalla todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi ja valitusaika on alkanut.


Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. 
Päätös on nähtävillä myös kunnan kotisivuilla www.pyhajoki.fi kunnanhallituksen 10.6.2024 pöytäkirjassa.

Muutoksenhaku

Tähän Pyhäjoen kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen muutosta hallintovalituksella. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta.

Valitusviranomainen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Torikatu 34-40, 90100 Oulu
(PL 189, 90101 Oulu)
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Pyhäjoella 12.6.2024

Matti Soronen
kunnanjohtaja

Julkaistu: 13.06.2024